Sveučilište u Rijeci

Za Rijeku možemo reći da je studentski grad. Počeci onoga što danas zovemo Sveučilištem u Rijeci imaju korijene u dalekoj 1632. godini, kada se na Isusovačkom kolegiju počinje predavati Teologija. Slijedi osnivanje Filozofskog fakulteta (1726.), Kraljevske akademije, Carsko-kraljevske mornaričke akademije. Moderno sveučilište postoji od 17. svibnja 1973. Sveučilište u Rijeci sastoji se od slijedećih fakulteta […]